december, 2008

Gerrit Rensen

Beste Sploder en verbonden Sploders.
Het is zo gans al depe in harfs en dit verhaal zol al zo'n half joar gelene op papier mut'n stoa
Noar een anmaning van Herman v. Toon en een uutbrander van Jantina van Stroek mut het noe mar gebuurn.
Allereerst Egberdien Reilink ex schoonzus en maatje bedankt vuur de penne.

Mien naam is Gerrit Rensen, mar de mees'n kent mie better as Zwatt'n Gait, en nit umdat ik met mie wark alles in't zwatte do, mar gewoon umdat ik de donkerste wasse van 3 leaftied genoten die alle 3 Gerrit Rensen heet'n en det was vuur de betreffende stamkroeghoolders Jan en Hetty Kruuswiek ondoenlijk um de rekkening op te deel'n; vandoor Zwatt'n Gait, Gijs en Gait vl..
Geboorn bun ik op 17-10-1954. Iets te vrog en mien gewicht was zo'n 3 pond suker of zand.
Opegreuid op de stea woert noe Wilco en Adrie Bloemenkamp woont met eur wichter, vrogger Splo 77, noe Espelodijk 13.
Wille wan thuus met ons drietjes; Hanneke en Fenny wan miene zussen en wille wan de wichter van Willem van 't streutje en Mine v.d. Boer.
Op de leeftied van 6 joar mos ik noar schoale, de Sploder Schole samen met Wim van Jan van Mans Boode, Jan van Willem uut'n diek, Get van Leunk, Gerry va Koeland, Minie va Vlis, Rikie Bieleman en Jenny van Kappers Hendrik.
Leren was met ons nit zovölle gedoane, mar met de ondeug'nde stunne wille veur an.
In de 2e klasse rook'n wille al sigaret'n en sigaarn.
Doar was ik een keer zo beroerd van dak tot heden ten dage nog nit roker bin.
Juffr. v.d. Ridder kreeg d'r loch van en zet'n ons wier op't rechte pad.
Holl ziene opmarking van det zootje doar kunt wille nog wat met beleaven; ach det val'n nog wal met, alhoewel Jan Reilink en ondergetek'n mos'n 2 joar pal vuur de meester zit'n; konne ons better in de gaat'n hooln.
Al met alwas de leagere school periode prachtig, behalve met leern wan wille altied ontzettend druk met van alles, zoas nöste zeuk'n, hetgeen de huidige basisschool jeugd geels nit meer weet wat dat is. In elk geval hef het mie vormt tot de natuurmens, zoas ik noe binne.
Noar de Splo Schole noar Bathmen; de leagere landbouwschole met H. Wisselink as hoofd, het latere 2e kamerlid.
Wat op mie indruk maak'n was in 1968 daw buut'n de schole in de tuin, een korte herdenking had'n umdat strijder vuur gelijke burgerrechten in Amerika tussen blank en zwart; Ds. Martin Luther King was vermoord.
Noe 40 joar later hef Amerika zien eerste zwarte president, hetgeen in de joar'n 60 nog ondenkbaar was.
Noar de Battumse periode noar Hengelo, de middelbare boer'n academie, in die joar'n leer'n ik mien huidige vrouwe Riek ken.
Het was in die tied dat Flappie uut het knienhok verdween; nl. 2e Kerstdag 1973. Het wan mooie joar'n, Splo had'n hoop jeugd.
En zo kwam ik in de Feestcommissie. Prachtige Splo-feest'n; eerst bie de Valemas en later bie Appa op'n zandwal. Hos'n en martel'n tot de vloere van Kolbe ziene tente het zowat begaf. En dan de revue's onder supervisie van Kolkmansget en Willem v.d. Biester. Samen met Rooie Willem ston ik soms tot vervelens toe de Sploder der wat duur te haal'n.
En dan het boerenleaven, de fokveedage samen met Riek en onze wichter alle joar'n een paar beeste meer melk'n, weinig papier'n rompslomp, bleumkes in de weide, volgelzang in het vuurjoar op't boerenland, volop Kivitten, Grutto's, leeuwerikken, en noe alles is vot. Doar kunt wille wal over klagen, mar de tied geet voort en een ieder probeert zich stoande te hoal'n. Alles mut groter, want de marges wordt kleiner.
Mar ef'n wier trugge, in 1979 trouwd met Riek. In 1982 geboorte van zoon Remco, trots en geukkig war'n wille. Later in 1988 geboor'n Imke ons deerntje en in 1989 onze Wietse. Hij deed in 1989 al met an de revue, moar door weette niks meer van.
In 1987 mog ik met help'n het grootste poasvuur ter wereld te bouw'n. Een onwies warkstuk, woer ik heel mooie herinneringen an hebbe. 27,87 meter hoge en met 't Splose poasvuur bie Harmen Siezen op het NOS Journaal.
In 1988 inmiddels ouderraadslid word'n mie vrogd um Karnavalsprins van Hoolt'n te won.
Het leek mie good um het boerenleaven, en de Splose schole te promoten en dus zei ik joa.
As Prins Zwatt'n Gait uut Splo, beschermheer van de Bosschole, de Korhoender op'n barg en de weidevogels op brook, zo bin ik samen met adjudant Willem v.d. Biester, Prins en Adjudant van Keunedarp e wes. Een bewogen tied, det wal.
In 1992 het besluut um uut Splo te vertrekken en augustus 1993 was het zover.
Wille ging'n met ons hele hebben en hoal'n noar Drente. Een nieuw bestoa, met ups en downs, koeien, kippen, akkerbouw en minicamping en ok doar wier fijne buur'n. Mar er mis'n iets. Neum het mar heimwee. Gezondheidsredenen deed ons in 1999 besluut'n de boerderië te verkopen en terug te keer'n noart Splo. Ok doar was in die 6 joar het een en ander gebeurt, mar toch leafd wille der wier met plezier an de Pasmansweg.
Riek sjeest as chauffeur met de OAD busse duur heel Europa.
En ik heb samen met Sploder H. Nijkamp een klussenbedriefke in natuur, hek en rasterwarken.
2 wichter bint inmiddels uut e vlogen en de wichter hek in mien leavensloop wal is te kort e done, mar ja zulke dinge kuj noe eenmoal nit terugge dreeien.
Met de vriendjes van de Sploder schole hebt wille net as de jeugd een jeugdhonk.
Proaten oveer vrogger, over zeke leu en neum mar op. Mooie avonden bint det. En zo geet het leaven heel snel ait vuurrecht hebt gezond te wezen.
Ja en hobby's die hef Gait ok; kiek'n noar sportevenementen, in't bijzonder schaats'n en wandelen. Ik bin bezig te wandelen van de Waddenzee noar de Middellandse Zee, noar Nice. Of det lukt, ach wille zal'n wal zee.
Sorry het is erg lang e won en ik geef de pen duur an mien klasgenoot van de Splo schole, Jennie Meuleman Volkerink, oftewel Jennie van Kappes Hendrik.
As 't nog lukt det dit verhaal veur kasoavend kloar is, wens ik oele fijne dage en een goed en gezond 2009.

Groeten,
Zwatt'n Gait
Splo

"In de Pen" is een rubriek waarin iemand (Sploder of aanverwant) een stukje schrijft over bijvoorbeeld zichzelf, hobby's, werk, een gebeurtenis, zijn omgeving etc. De keuze is aan de schrijver. Aan het eind geeft hij of zij de Pen door aan een ander. Deze rubriek heeft de intentie om elk kwartaal te verschijnen.