maart, 2004

Fenny Paalman-Rensen

Beste "In de pen"lezers,

Ik zal me eerst even voorstellen.
Ik ben Fenny Paalman- Rensen, geboren op 22 augustus 1960 op het adres Espelo 77 ( nu Espelodijk 13 ) in Espelo. Ik was het derde kind dat de familie kwam verblijden. Ik heb een 12 jaar oudere zus Hanneke en een 6 jaar oudere broer Gerrit . ( Zwarten Gait )

Toen ik bijna 6 was ging ik voor het eerst naar de school in Espelo. Mijn klasgenoten en ik waren zo slim, dat we de kleuterklassen maar hadden over- geslagen. Ik begon bij juffrouw V.d. Ridder in de eerste klas en ging daar samen met Ria Nijland, Reinder en Wilhelmien Slijkhuis naar toe. Ik vond het erg leuk. Wat ik nog erg goed weet is het volgende : mijn (plastic) inktpotje bleef een keer aan mijn kroontjespen hangen, zodat de hele inhoud over mijn schrijfschrift heen ging……OEI !!! Ook gingen we vaak wandelen met de juf in het bos, leuk..leuk..leuk ! ( Deed ik later zelf ook geregeld met mijn klassen ) Verder hebben we nog Juffrouw Palman gehad in de derde klas, een echte zwarte juf en dat in Espelo ! Leuk is dat ik later tijdens een stage van de PA, bij haar als stagiaire in de klas kwam. (Dat was op een basisschool in Deventer. )
Daarna kregen we nog les van juf Blumink , juf Keestra en natuurlijk "the one and only" meester Hol. Ik speelde veel met alle meisjes uit de klas en heb op de lagere school gigantisch veel plezier gehad.

Na de lagere school ging ik naar de Scholengemeenschap in Holten en heb daar van 1972 tot 1977 de HAVO doorlopen. Ook een fantastisch te gekke tijd.

Ja en toen werd het serieus: een beroep kiezen. Dat was voor mij niet zo moeilijk…naar de Pedagogische Academie in Deventer. Mijn buurvrouw Riek Nijland had het al voorspeld toen ik een jaar of acht was. Ik wilde graag juf worden! Ik begon daar in 1977 en studeerde in 1980 af. Ik behoorde tot de gelukkigen die direct een volledige baan vonden. Ik begon in oktober 1980 als leerkracht op de Looschool in Bathmen. Ik heb daar fulltime gewerkt tot dat ik trouwde in 1986. Ik ben getrouwd met Aaldrik Paalman "cafébaas"van Het bonte paard in Dijkerhoek. Een druk café en een volledige baan in het onderwijs, ja …dat was niet wat. In januari 1987 is onze eerste dochter Yanieke geboren en kort daarna ben ik ook weer parttime begonnen op de Looschool. Ik had mijn (eigen) werk toch wel gemist.
In oktober 1989 is onze tweede dochter Leontien geboren en in juli 1993 onze derde dochter Iris.
En zo leef ik gezellig tesamen met man en kinders in Dijkerhoek naast ons bedrijf. Ik help mee in het bedrijf en ondertussen werk ik niet meer op de Looschool, maar op OBS Dijkerhoek voor twee dagen in de week.
Hoe is het mogelijk hè ? Een Splose op de Diekerhookse schole. Maar het is nog net zo als vroeger……. Altied Splo teeg’n Diekerhook…. Maar…… ach, met Aaldrik en mij is dat ook helemaal goed gekomen.
In mijn vrije tijd skeeler ik veel (’s winters schaatsen) en de laatste tijd doe ik ook een beetje aan hardlopen.
Of ik nog wel eens in Espelo kom ?
Wij bezoeken elk jaar het Splose Feest heel getrouw. ( hier kunnen wij lekker zonder zorgen feest vieren).
Ik ben nog steeds vriendin "met" Ria Nijland, Joke Leunk, Wilhelmien Wechstapel, Gerda Lubbersen en Anke (Diekerhooksen) Reilink en dat zijn nog wel echte Splosen dus……….heb ik nog genoeg connecties. Bovendien wonen mijn ouders en broer met familie ook in Espelo , dus……….

Zo nu is iedereen weer een beetje op de hoogte van mijn levenswandel en wordt het voor mij tijd om de pen door te geven .
Ik geef hem hierbij door aan Janny Tuitert , van de Bisschop, een oudklasgenootje van mij.

Hartelijk groeten van Fenny Paalman- Rensen.

"In de Pen" is een rubriek waarin iemand (Sploder of aanverwant) een stukje schrijft over bijvoorbeeld zichzelf, hobby's, werk, een gebeurtenis, zijn omgeving etc. De keuze is aan de schrijver. Aan het eind geeft hij of zij de Pen door aan een ander. Deze rubriek heeft de intentie om elk kwartaal te verschijnen.