september, 2003

Familie Krikkink

Beste "In de Pen" lezers,

Aan mij de "eer" om een stukje te schrijven voor In de Pen. De Pen is aan mij doorgegeven door buurvrouw Hennie Nijkamp (ik zal dit dus mà zéé as buur'n plich).

In het trouwboekje van mijn vader en moeder sta ik als 4e genoteerd (van de vijf) onder de naam Berend Jan Krikkink (Bert). geboren op 23 januari 1958 te Holten. Het adres was toen Espelo 34. Ik luister ook wel naar de namen Bert v.d. Hommelte of Buurman Bert. Vroeger was onze naam in het telefoonboek te vinden onder de naam Krikkink; en daaronder stond: beerhouderij. Dit werd in de volksmond al gauw de beerboer, want mensen kwamen bij ons met de zeug om die onder de beer te doen. Op het bordje wat aan ons huis hangt staat Improvè, wat in het latijns verbetering betekent.

Ik ben sinds 16 okt. 1981 getrouwd met Willy Kappert. We hebben samen 3 jongens, Maarten (20), Erwin (18) en Dennis (10). Willy en ik runnen samen een boerderij met melkkoeien en vleesvarkens. Willy gaat 1 morgen in de week uit werken in de huishouding. Hiervoor werkte ze bij Dikkers (C1000). Ook is ze als vrijwilliger geregeld bij Kinderboerderij Dondertman.

De school in Espelo bestond in 2002 100 jaar. Van die 100 jaar heb ik er 6 van mijn kindertijd doorgebracht. We kregen toen les van juffrouw van de Ridder (1e,2e en 3e klas) en meester Hol (4e,5e en 6e klas). Later toen onze kinderen naar de Bosschool gingen, heb ik zeven jaar in de ouderraad gezeten. Dit was een leerzame tijd. Je merkt zo dat het niet altijd vanzelfsprekend is dat een kleine school als de Bosschool open blijft. Maar met een buurtschap als de onze, die er alles voor doet om te voorkomen dat de school de deuren moet sluiten, hoop ik dat er nog vele jaren kinderen uit Espelo naar de Bosschool kunnen gaan. Als je in de ouderraad zit, neem je automatisch plaats in de School- en Volksfeestcommissie. Dit is iets wat ik ook al enkele jaren met veel plezier doe. Verder ben ik voorzitter van het Trefpunt bestuur, en zit in de werkgroep van het Trefpunt. Deze groep komt eenmaal in de maand bijeen om te klussen in en om het buurtschpsgebouw.

De Espelose revue (Splo löt zich wier hörn) is ook iets waar ik al jaren aan mee help; in de beginjaren als speler (vanaf 1974), later, met enkele jaren niet meegedaan te hebben, als souffleur. Het Openluchtspel wat wij gespeeld hebben tijdens het 100-jarig bestaan v.d. school, is iets waar ik met veel plezier aan terug denk. Het was een grote uitdaging voor ons, want niemand had enige ervaring met een openluchtspel.

Ik stop nu met het schrijven, en bedenk me dat ik genoeg over mezelf heb verteld.

Bij de revue is ons motto: "Praat niet over jezelf, dat doen wij wel op vrijdagavond tijdens de revue-uitvoering!"

De Pen wil ik graag doorgeven aan iemand die ook al jaren toneel speelt en wel aan Jolanda Boode.

Groetjes,
Fam. Krikkink
Raalterweg 55
Espelo

"In de Pen" is een rubriek waarin iemand (Sploder of aanverwant) een stukje schrijft over bijvoorbeeld zichzelf, hobby's, werk, een gebeurtenis, zijn omgeving etc. De keuze is aan de schrijver. Aan het eind geeft hij of zij de Pen door aan een ander. Deze rubriek heeft de intentie om elk kwartaal te verschijnen.