Gemeente gesprekken over de kerk van de toekomst

Organisatie: 

zondagschool

UITNODIGING!

 

Welkom bij de volgende gemeentegesprekken over de kerk van de toekomst.

 

Zondag 22 mei heeft het Jeugdplatform ons laten zien hoe volgens hen de kerk van de toekomst er uit kan zien. De jeugd en de jongerenwerkers hebben hierover nagedacht en de verbeelding van hun ideeën laten zien. Hebt u zich laten inspireren door deze presentatie? De Fusie ontwikkelgroep nodigt u uit mee te doen aan één van de drie gemeentegesprekken waarin we steeds concreter gaan invullen  hoe onze kerk van de toekomst er uit gaat zien.

De gemeentegesprekken zijn op:

1 juni, 19.30 uur, De Kandelaar

7 juni, 14.30 uur, Irene

7 juni, 19.30 uur, Kulturhus Dijkerhoek

De invulling van deze bijeenkomsten is steeds gelijk. U kunt dus kiezen welke tijd en welke plaats u het beste past. Het programma bouwt voort op de gemeentegesprekken die we in maart en april na de gezamenlijke kerkdiensten hielden. Ook als u toen niet aanwezig was, bent u deze keer van harte welkom! Wij zullen zorgen voor een ‘bruggetje’.

Begin april hebben we met velen van u gesproken over de volgende onderwerpen:

  • Kerk naar buiten
  • Verbinden
  • Aansprekend vieren en
  • Geloofsopbouw.

We onderzochten goede voorbeelden rondom deze thema’s op hun bloeifactoren: wat is hier al van te zien, en wat is het nu dat werkt, bij ons? Die bloeifactoren zijn onze bouwstenen van de komende bijeenkomsten: wat is er mogelijk als we met die bouwstenen aan de slag gaan? Hoe zou het er uit kunnen zien als wij aan de slag gaan met wat we op onze beste momenten al in huis hebben?

Tijdens de komende gemeentegesprekken zetten we belangrijke vervolgstappen. Stappen naar het vormgeven van de gewenste toekomst; stappen om de verbeelding om te zetten in concrete acties: wat gaan we nu doen, om die gemeente waar we naar verlangen met elkaar handen en voeten te geven? We worden aan het werk gezet, dus stroop uw mouwen maar vast op!

In de dienst van 12 juni presenteren we alle door u ontwikkelde ideeën voor de nieuwe gezamenlijke gemeente.

Doe mee, denk mee, praat mee op 1 of 7 juni (middag of avond): samen op weg naar de nieuwe Protestante Gemeente Holten. We zien uit naar uw/jouw komst!

De Fusie Ontwikkelgroep

PS Nog eens terugkijken wat er in de vorige gemeentegesprekken allemaal is besproken? Kijk dan op: https://www.kerkpleinholten.nl/indexpages.php?page=gesprekken