Bosschool is boos!

Organisatie: 

Bosschool

Espelo heeft sinds medio september een hectische periode achter de rug door de bekendmaking van de voorgenomen sluiting van de Bosschool door Stichting Roos. Na de eerste losgekomen emoties bij ouders op die woensdagavond 24 september in de Bosschool, ontstond een ongekende strijdlust bij iedereen met als gevolg een samenkomst op het schoolplein van alle ouders en veel Sploders en ook een enorme Splose afvaardiging in het gemeentehuis in Rijssen op  6 oktober.  De korte maar pittige voordracht door Michel heeft tijdens de vergadering van de commissie MDV voor flinke opschudding gezorgd die ook de media heeft bereikt. Via de kranten heeft u al veel kunnen lezen over de voorgenomen sluiting en over kleine scholen in het algemeen. Er is op Facebook een openbare groep ‘Bosschool Blijft!’ aangemaakt waar men zich voor kan aanmelden. En er zijn spandoeken gemaakt die naast de Bosschool zijn geplaatst.

Ook achter de schermen wordt hard gewerkt om de Bosschool open te houden.  Er is een groepje ouders samengevoegd tot ‘werkgroep’ dat actief bezig is met concrete stappen. Deze groep houdt veel contact met elkaar via whatsapp en bijeenkomsten. Aangezien dit alles niet voor iedereen even zichtbaar is, willen we u met deze berichtgeving op de hoogte brengen van de actuele stand van zaken.  

-Op juridisch vlak zijn we aan de slag gegaan met onderzoek betreffende de vastgestelde opheffingsnorm, juridische mogelijkheden en voortbestaan. Hiervoor worden ook externen geraadpleegd.  

-Via media houden we korte lijntjes met verslaggevers en redactie om zo iedereen snel op de hoogte te brengen van nieuwswaardige feiten.  

-Onlangs is de burgemeester uitgenodigd voor een ontbijtje met een afvaardiging van onze werkgroep.  Hij heeft inmiddels te kennen gegeven op die uitnodiging in te gaan. Het ontbijt zal plaats hebben bij Fraser Cottage, met als doel in ongedwongen sfeer komen tot een goed gesprek.

-Het plan is om in november een informatieve Open Dag bij de Bosschool te houden om belangstellenden het concept van Uteskole te kunnen laten zien. Voor deze Open Dag zullen raadsleden worden uitgenodigd. De Open Dag zal ook via media bekendgemaakt worden.

U ziet het, we staan niet stil!

Heeft u tips/vragen/opmerkingen, dan kunt u hiervoor terecht bij Jørgen Marcelis, voorzitter van de MR. Hij is te bereiken via https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gifjorgen.marcelis@kpnmail.nl of mobiel 06-40439384