Beste lezer,

Beste Splo-der,

 

het is alweer een jaar geleden dat de Bosschool gesloten werd.

In de tussentijd heeft de gemeente de mogelijkheden verkend om de Bosschool te verkopen maar wel zodanig dat er een binding kan blijven bestaan met Espelo.

Dit heeft er toe geleid dat vanaf 20 juni 2016 ingeschreven kan worden op de Bosschool waarbij het indienen van een goed onderbouwd gebruiks- en exploitatieplan belangrijk onderdeel voor gunning wordt en waarbij in het plan een binding met Espelo gemaakt moet worden.

 

De indieningtermijn voor het plan sluit op 15 september 2016.

Kort gezegd gaat het niet alleen om wat er aan geld geboden wordt maar vooral om een goed onderbouwd plan waaruit blijkt dat er een binding met Espelo blijft bestaan.

 

Nu is het kort dag in deze vakantietijd maar de ondertekenaars van deze brief hebben de koppen bij elkaar gestoken om nog tijdig een plan bij de gemeente in te dienen.

 

Duidelijk is dat ook de ondertekenaars zich hard willen maken voor een goed toekomstig exploitatieplan dat ook de binding met Espelo hard maakt.

Vandaar dat wij u uitnodigen om ons te voorzien van ideeën, visies om indien mogelijk in het op te stellen plan mee te nemen.

Niet in achterkamertjes een plan maken maar in samenspraak voor zover de procedure ons daartoe ruimte/tijd geeft.

 

Belangrijk uitgangspunt blijft echter wel dat in het op te stellen plan geen concurrerende activiteiten voor Het Trefpunt of Kinderboerderij Dondertman

opgenomen worden.

 

Graag nodigen wij u uit op het Trefpunt op  5 september om 20.00 uur om onze ideeën toe te lichten.    

Uiteraard zijn reacties per mail ook welkom voor op volgende mailadres:

 

overstapnu@kpnmail.nl (Pieter-Paul de Kluiver -Bosschool)

 

Alvast onze dank,

 

Wim Toorneman

Gait Rensen

Remco Rensen

Ep Krikkink

Pieter-Paul de Kluiver

in...............

 

Met vriendelijke groet,
De Bosschool

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u met het e-mailadres [simplenews-subscriber:mail] bent ingeschreven voor de afdeling/categorie De Bosschool op Espelo Online. Wilt u geen mail meer ontvangen klik dan op de onderstaande link.