85 jaar Vrouwen van Nu Overijssel

Organisatie: 

Vrouwen van Nu afd. Espelo

Op 20 april wordt het 85-jarig bestaan van Vrouwen van Nu Overijssel gevierd. Om deze dag extra kleur en fleur te geven kregen alle afdelingen in de provinvie kregen de vraag om een kleurrijke bloem te maken met daarin iets verwerkt van de eigen afdeling. Alle werkstukken gaan na de jubileumviering mee naar huis en wellicht kunt u onze bloem binnen afzienbare tijd bewonderen in het (nieuwe) Trefpunt.

Drie dames van onze afdeling gingen aan de slag met de opdracht en creëerden een prachtige en tegelijkertijd symbolische bloem: Machteld Metzlar, Joke Bieleman en Marietje Pleizier..

Graag maken we u deelgenoot van deze symboliek en natuurlijk de creatie zelf.

 

 

downloads: